Vadi Yönetim

Vadi Yönetim çalışma grubu, Vadi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde “yönetim” üst başlığı altında toplanabilecek konularda bilimsel, yarı-bilimsel ve bilimsel olmayan çalışmalar yürütmek üzere kurulmuştur. Vadi Yönetim grubu, Vadi Araştırma ve Uygulama Merkezi başkanımız Dr. Ahmet Albayrak’ın liderliğinde, grup başkanı Dr. Ahmet Coşkun ve grup üyeleri Ayşe Topçu, Emine Doğrukök ve Mehmet Doğrukök ile çalışmalarına başlamıştır.

Çalışmalarımızın odağında kurumların yönetimi bulunmaktadır. İçinden geçtiğimiz dönemin devasa ve kökleşmiş sorunlarını üreten, öte yandan çözüm için de katkı sunabilecek en önemli aktörler kişilerin yönettiği kurumlardır. Dolayısıyla kurumların yönetimi konusunda düşünmenin bu alandaki sorunları ve iyileştirilecek alanları fark etmek ve çözüm adına harekete geçmek motivasyonuna katkı sağlamasını temenni ediyoruz.

Bu meyanda Vadi Yönetim grubu olarak şu sorulara cevap aramaktayız:

  • İş yaşamında dirlik nasıl sağlanır? Dirlikli kurumlar nasıl meydana getirilir ve sürdürülür?
  • İş nedir? İnsan işiyle varlığa nasıl katılır ve varlık içinde değer yaratır?
  • Varlığın şenlendirilmesi için nasıl bir yönetim anlayışına sahip olmak gerekir?
  • İşi doğru yapmak (etkinlik ve verimlilik) yanında doğru işi yapmak (ahlakilik) nasıl sağlanır?
  • İş dünyası günümüz sosyal, ekonomik ve ekolojik sorunlarının çözümünde ve sürdürülebilirliğin sağlanmasında nasıl rol üstlenebilir?
  • Sosyal işletmecilik, kooperatifçilik gibi iş modelleri günümüz iş dünyasında nasıl daha fazla alan bulabilir?
  • Hayırseverlik kültürünün iş dünyasında anlamının derinleşmesi ve tabana yayılması nasıl mümkün olur?
  • Sosyal yenilik ve sosyal girişimcilik kültürü iş dünyasında nasıl güçlendirilebilir?

Bu ve benzeri meseleleri konuşmak için İbrahimî bir misyonla VADİ’ye geldik. Bu vadiden yönetim alanına ilişkin bir güzel söz söylemeyi ve yükselen sesimizin farklı vadilerde, tepelerde, düzlüklerde de makes bulmasını temenni ediyoruz. Aynı zamanda sözün güzeline kulak vermek için, ortak iyinin arayışında olanları dinlemek üzere VADİ’ye davet ediyoruz.

Rabbimiz, bize doğru düşünme yeteneği bağışla ve bizi iyi işler yapanların arasına kat. Bizden sonra gelecek nesiller içinde de hayırla anılmak nasip eyle ve bizi nimetlerle dolu cennet varislerinden kıl. Amin!

Dr. Ahmet Coşkun

Leave a Comment

Muhteşem dergimize abone olun! Sizi güncellemelerden haberdar edeceğiz.
Dergimize abone olun!