Vadi İktisat ve Başlangıç

Ana çerçevesini ve kuruluş gayesini Dr. Ahmet Albayrak’ın hakkımızda yazısında belirttiği üzere, Vadi Araştırma ve Uygulama Merkezi, iki grup halinde ekonomi/finans ve yönetim/işletme konularını çalışmayı gaye edinmektedir.

Ekonomi/finans konularına odaklanan, bu alanda söz söyleme gayesi taşıyan grubumuzun adı Vadi İktisat grubudur. Vadi İktisat grubumuz, Vadi Araştırma ve Uygulama Merkezi başkanımız Dr. Ahmet Albayrak’ın liderliğinde, Vadi İktisat Grubu Başkanı Dr. Ömer Emeç, grup üyeleri Murat Kırkan, Doç. Dr. Gökhan Övenç, Dr. Fatih Ulu, Dr. Serdar Birinci, Mustafa Sancar, Bayram Veli Salur, Bünyamin Kayalı ile çalışmalarına başlamıştır.

Amaç ve araçların birbirine girdiği; büyüme, finans ve kredi gibi araç sayılabilecek birçok ekonomi ve finans aracının asıl amaç haline geldiği; şenlendirme, katılım, kalkınma gibi asli ekonomik ve finans sonuçlarının ise gündeme çokça gelmediği dönemi yaşıyoruz. Sıkça yaşanılan döngüsel kriz ve dalgalanmalar,  her alanda olduğu gibi ekonomi ve finans alanında da insanı, mana ve maneviyatı merkeze alan yaklaşım ve davranış setlerinin elzem olduğunu bize net bir şekilde göstermektedir.

Hayatın ve ekonominin dinamikliği içerisinde çalışma alanlarının/konularının değişme ve genişleme ihtimali olsa da; insanı, mana ve maneviyatı merkeze alan yaklaşımımız tüm çalışmalarımızın ana omurgası olacaktır. Şu ana kadar yapılan toplantılarda Vadi İktisat, katılımcıların akademik çalışmaları ve tecrübeleri ışığında çalışma konularına dönüşecek aşağıdaki soruları sormaktadır:

  • İslami bir yaklaşım olarak ortaklık müessesini nasıl tekrar ihya edebiliriz? Bunun önündeki engeller nelerdir? Aşmak için kullanabileceğimiz yapılar neler olabilir?
  • Vakfın önemli bir kurum olarak ekonomi ile olan entegrasyonu nasıl sağlanabilir? Yeni ve modern yaklaşımlar; kitle fonlaması ve yatırım fonları vb. bu entegrasyon için kullanışlı ve meşru olur mu? Para vakıfları teklif edilen bu yeni enstrümanlarla ihya edilebilir mi?
  • Katılım Ekonomisi ile ilgili iş insanları ve paydaşlar ne düşünüyorlar?
  • Katılım Finans’da varolan ürünler Katılım Ekonomisi yaklaşımına uyuyorlar mı? Karzı Hasen gibi, mikro kredi gibi birtakım uygulamalar Katılım Bankaları tarafından nasıl uygulanabilir, ürün portföylerine nasıl dâhil edilebilir?
  • Global olarak yaşadığımız son salgın sonrasında devletin ekonomideki yeri tartışılmaktadır. Devlet küçülmeli midir ya da ekonomide daha etkin mi olmalıdır?
  • Faiz, borsa, büyüme, enflasyon gibi kavramlar üzerinden içinden çıkamadığımız piyasa ekonomisi yerine, insanların ihtiyaçları ve yoksunluğunun konuşulduğu, varlığın dirliğinin konuşulduğu reel bir ekonomiyi nasıl konuşmaya başlarız?
  • Borçluluk, türev ürünler, artan eşitsizlik ve sıklaşan krizler yerine daha istikrarlı ve insanın merkeze alındığı bir ekonomi mümkün müdür, nasıl olabilir?
  • Bütün dünyada yukarıda sorulan sorulara ilişkin olarak neler oluyor? Çok farklı ülkelerden iyi örnekler bulabilir miyiz?

Vadi İktisat Grubu olarak, ekonomi ve finans alanında bir VADİ olma gayesi taşıyoruz. Ekonomi ve finans alanında sözü olan herkesi bu VADİ’ye davet ediyoruz. VADİ’de makaleler, konferanslar, paneller, yazılar, sunumlar ve videolarla bu alandaki görüşlerin kamuoyuna paylaşmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte yapılan çalışmaların yapılan çalışmaların VADİ’mizin görüşleri olarak değil; VADİ’mizin ekonomi ve finans alanında farklı görüş ve fikirlerin ortaya çıkarmayı hedefleyen bakış açısının bir tezahürü ve bârika-i hakikat, müsâdeme-i efkârdan doğar düsturunun bir yansıması olarak görülmesini arzu ediyoruz.

Bu manada, bir yola çıktık. Sen yola çık, yol sana görünür düsturuyla da Rabbimden yolu bize daha da görünür kılmasını ve VADİ’mizi bereketli kılmasını diliyoruz.

Dr. Ömer Emeç

Leave a Comment

Muhteşem dergimize abone olun! Sizi güncellemelerden haberdar edeceğiz.
Dergimize abone olun!