Hamilik Okulu Vakfı’nın, “varoluşun anlamlandırdığı meslek” ile başlattığı yeni kavramsal güncellemelerin; iş hayatını, ekonomiyi ve hatta bütün bir hayatı kapsayan yeni kavramsallaştırmalarını kendi kültür ve medeniyetimizden tevarüs eden bilgi ve insanlığın sahip olduğu ortak tecrübeyi de göz önüne alarak üretebilmek inanç ve niyeti ile oluşturduğu Vadi Araştırma ve Uygulama Merkezi (Vadi), iktisadi kalkınmanın “gaye, ahlak  ve değer” gibi moral yönlerine,  en az “ekonomik büyüklük-büyüme” vb. maddi yönleri kadar önem veren  “şenlendirme”; vakfımızın hamilerinden olan Temel Hazıroğlu’nun katılım bankacılığının uygulamasından hareketle inşa etmekte olduğu “katılım”, iktisadi veya sosyal işletmelerin varlık, insan ve paydaşlarıyla uyumlu bir iş zihniyeti içinde çalışmasına vurgu yapan “dirlik” kavramsallaştırmaları etrafında geniş bir akademik araştırma ve uygulama faaliyetine girişmiştir. 

Son dönemde özelikle Türkiye’de yoğunlaştığını gördüğümüz İslam iktisadı ve sürdürülebilirlik çalışmalarının etkin ve verimli olabilmesi ancak kendi inanç sistemimizin anlam süzgecinden geçebilen, insanın varlık ontolojisine uygun, çalıştığı örgütün kendisini ve değerlerini sahiplendiği, çevresine zarar vermeden paydaşlarıyla mutluluk ve başarıyı birlikte hedefleyen iş kültür ve modelleri ile mümkün olacaktır. İnançlarıyla tevhidi bağı kopuk olan birliklerin sürdürülebilir bir iş modeli geliştirip sürdüremeyeceği ve insanlık için umut olamayacağı açıktır. Bu manada katılım bankacılığı Türkiye’de yukarıda bahsedilen kavramsallaşmaların hayat bulduğu önemli bir mecradır. İnsanlığın ortak çığlığına kulak veren, yurtiçi ve yurtdışındaki paydaşlarıyla etkin iletişim içinde her anlamda gelişen bir katılım bankacılığı bölgesi ve dünya için çok güçlü bir teklif olmaya devam edecektir. 

2020 yılının son çeyreğinde güncellediği iletişim, ekosistem, ürün çeşitliliği, standartlar ve yönetişim, dijital ve yetkinlik inşası stratejik hedefleri altında 23 aksiyon belirlemiş olan Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), misyonunun önemli bir eksenini oluşturan “yerel ve uluslararası iş birlikleri ile üretilen katkıyı derinleştirmek” odağında çalışmalarına devam etmektedir. TKBB etkinleştirici bir platform olarak, ekosistemde her bir paydaş etkileşimi ile yapılan iş birliği faaliyetlerinin sektörün insan kıymetleri gelişimine, ürün ve hizmetlerinin kalitesine ve katılım finans okuryazarlığına önemli katkı sağlayacağına inanmaktadır. Finansal rakamların ötesinde çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği ilke edinen TKBB, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nın İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) ile 2021 yılının ilk çeyreğinde bir mutabakat zaptı imzalayarak, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) için İslami finanstan faydalanılması konusunda iş birliği ve ortaklık girişimi başlatmıştır.

2030’a kadar herkes için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak için geliştirilmiş bir aksiyon seti olan SKA, yoksulluğun ana nedenlerine çözüm bulmayı ve evrensel bir ihtiyaç olarak kalkınmayı herkes için sağlamayı amaç edinmiştir. TKBB, sürdürülebilir kalkınmada İslami finansın rolünü artırmak için önemli bir fırsat olarak değerlendirdiği bu iş birliği kapsamında, SKA’nın hayata geçirilmesi için hâlihazırda faaliyet gösteren girişimlerin desteklenmesi ve yeni iş birliği fırsatlarının keşfedilmesi konusunda IICPSD ile ortak hareket edecektir.

Strateji belgesinde yer alan kapsayıcı ekosistem ve iletişim stratejilerinin bir sonucu olarak iş birliği faaliyetlerini çeşitlendirmeyi ve derinleştirmeyi önemseyen TKBB, Vadi ile ortaklaşa bir seri çevrimiçi toplantı düzenleyecektir. Bu toplantılara; özellikle yurtdışında faaliyet gösteren İslami Bankaların yöneticileri, İslami finans alanında çalışan akademisyenler, sürdürülebilirlik konusunda faaliyet gösteren kuruluşların yöneticileri davet edilecektir. TKBB ve Vadi; insana, çevreye ve bütün yaratılmışlara sorumlu finans anlayışının yaygınlaşmasının ve bu konudaki her bir çabanın ilgilileri ve kamuoyu ile paylaşılmasının öneminin farkındadır. TKBB ve Vadi; bu konularda insan ve varlıktan yana faaliyet gösteren her bir kişinin olumlu fark yaratacağını, yurtdışında benzer konularda yapılan çalışmaların ülkemizde tanıtılmasının da İslami finans ekosisteminin bütün paydaşları için olumlu gelişim fırsatları oluşturacağını düşünmektedir.

TKKB ve Dirlik Vadisi işbirliği ile düzenlenen CWP Webinar serisinin ilk oturumu 31 Ekim saat 11:00’de Dr. Ahmed Tahiri Jouti konferansıyla başlıyor. Konferansı Dirlik Vadisi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Muhteşem dergimize abone olun! Sizi güncellemelerden haberdar edeceğiz.
Dergimize abone olun!