İnsan ve Toplum

İRADENİN DAVASI/DİRLİĞİN VADİSİ: VADİ ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİNE HAREKET FELSEFESİ İLE BAKMAK
Varlığın Dirliği Araştırma Merkezi (VADİ), kavramsallaştırılmaya çalışılan “dirlik” fikrini gözeterek, insanın kendisi ve kendisi dışındaki her şeyle olan kavgacı, istilacı, uyumsuz, ahenksiz ilişkisini sonlandırma imkanlarını ve bunların yerine barışık, kavga etmeyen, istila etmeyen, sömürmeyen,…
Piyasa-Ahlâk İlişkisi Üzerine*
Bu yazı Düşünce Dergisi’nin “Piyasa(laşma): İdeoloji mi Ütopya mı?” dosya konulu 14. sayısında yayınlanmıştır. Piyasa alıcıyla satıcının buluştuğu yer. Fiyat şeylerin alım satımında belirlenen parasal değer. Piyasada şeyler alım satım değerleriyle, fiyatlarıyla bulunuyor. Peki piyasada…
Yunus Emre’de ‘Kendini Bilmek’
Giriş Bilgi, iletişim, teknoloji çağı derken 21. yüzyıl artık “dijital çağ” olarak karşımıza çıkıyor. Ev, iş ve toplumsal hayatlarımıza doğrudan etki edecek olan dijitalizmin yeni hayatımız için getirileri mi, yoksa götürüleri mi olacak? Uzun süredir…
“Kapitalist Sistem Kuşatma Altında”*
* Bu yazı Michael E. Porter ve Mark R. Kramer’in HBR’da yayınlanan makalesinden Türkçe’ye çevirilmiş bir özetidir. Kapitalist sistem kuşatma altında. Son yıllarda iş dünyası sosyal, çevresel ve ekonomik sorunların başlıca nedeni olarak görülüyor. Şirketlerin, çoğunlukla içinde…
Vadi Yönetim
Vadi Yönetim çalışma grubu, Vadi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde “yönetim” üst başlığı altında toplanabilecek konularda bilimsel, yarı-bilimsel ve bilimsel olmayan çalışmalar yürütmek üzere kurulmuştur. Vadi Yönetim grubu, Vadi Araştırma ve Uygulama Merkezi başkanımız…
Edvard Munch, “Doğanın Çığlığı”, 1893
Dirliğe Hizmet Eden Yönetim
21. yüzyıl insanları, toplumları ve kurumları olarak geç-modern döneme ait zamanın ruhunu teneffüs ediyoruz. Bu dönemin temel karakteristiği değişimin hız ve kapsam bakımından kuşatıcılığının sarsıcı ve beklenmedik olmasıdır. ‘Katı olan her şey buharlaşıyor’ sözünün,…

Muhteşem dergimize abone olun! Sizi güncellemelerden haberdar edeceğiz.
Dergimize abone olun!