İş Yerinde Maneviyat: Makul Yönetici

Mustafa Özel Oturumu İş Yerinde Maneviyat: Makul Yönetici

Dirlik Vadisi Buluşmaları’nın birincisi 27 Şubat 2021 tarihinde Mustafa Özel oturumu ile başlamıştır. Mustafa Özel hocamız “İş yerinde Maneviyat: Makul Yönetici” başlığı ile Dr. Ahmet Albayrak moderatörlüğünde konuşmasını gerçekleştirmiştir. Konuşmasında insanın yaratılışı ile yüklendiği mana, örgütlenerek oluşturduğu organizasyonlara bu manayı yansıtabilmesi ve bu yapıların yönetim ihtiyacını gideren yöneticilerin bu mana ile nasıl teçhiz olabileceklerine dair fikirlerini dinleyicilerle paylaşan hocamızın konuşmasından satır başlarını aşağıda bulabilirsiniz.

İnsan

Mustafa Özel Oturumu İş yerinde Maneviyat: Makul Yönetici

İnsan, kendisine yüklenen değerlerle Âdem olur. Beşer olarak doğan insan, ruha üflenen değerlerle ademiyete ve insaniyete sahip olur.

İnsan esas itibariyle eşyanın peşinde koşan bir varlıktır. Bu herhangi bir lider tarafından yönlendirilemez. Sadece iyi yöneticiler koşan insanlara iyi bakıp, iyi pozisyon alarak onları iyi yönlendirenlerdir. Örneğin Savaş ve Barış kitabından çıkan ana sonuç; “Çar, tarihin kölesidir” şeklindedir.

Organizasyonlar

İnsanlık tarihinde organizasyonel hayat her zaman olagelmiştir. Bunların büyümeye başladığı her yerde yönetim ihtiyacı doğmuştur. Ancak yöneticiler kitleleri peşinden koşturduğu özel varlıklar olmamıştır. Yöneticiler bu koşuşturmaları rasyonel hale getirmeye yol açan öncülerdir. İktisadi hayatla irtibatlı olarak fütüvvetnamelerin içinde bu meselenin olduğunu söyleyebiliriz.

İnsanlık tarihinde kurulan organizasyonların sürdürülmesi oldukça zordur. Çağımızda devam eden organizasyonların sayısı oldukça azdır. O halde sorulması gereken soru; sürdürülebilir organizasyon yapısının nasıl olması gerektiğidir. Bu sürdürülebilirliği sağlayan şey değerlerdir. Kazanmak ve başarılı olmak insanı tekrardan beşere doğru yönlendiren bir soru işaretidir.

Krizlerin organizasyonlara etkisi

Bütün organizasyonlar kendi gelişmelerinin doğal sonucu olan krizlerin kurbanı olurlar. Dış krizler herkesi hemen hemen eşit vurur. Ancak iç krizleriyle başa çıkamayanlar yok olurlar.

Doğru sorunun sorulması, organizasyonların veya şirketlerin yönetimi için çok önemlidir. Organizasyonların bir mülk olduğu düşüncesi de hataya sürüklemektedir. İç krizleri aşabilmenin yolu, sahiplik güdüsüyle hareket etmek yerine topluluk içerisinde bir hissedar olunduğunun bilinmesidir.

Kapitalist sistem de tarih boyutu içerisinde ömrünü tamamlayacaktır. Tıpkı devletler gibi, şirketler gibi kapitalizm de son bulacaktır.

Leave a Comment

Muhteşem dergimize abone olun! Sizi güncellemelerden haberdar edeceğiz.
Dergimize abone olun!