All Posts

İRADENİN DAVASI/DİRLİĞİN VADİSİ: VADİ ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİNE HAREKET FELSEFESİ İLE BAKMAK

Varlığın Dirliği Araştırma Merkezi (VADİ), kavramsallaştırılmaya çalışılan “dirlik” fikrini gözeterek, insanın kendisi ve kendisi dışındaki her şeyle olan kavgacı, istilacı, uyumsuz, ahenksiz ilişkisini sonlandırma imkanlarını ve bunların yerine barışık, kavga etmeyen, istila etmeyen, sömürmeyen,…

Read more

Vadi Yönetim

Vadi Yönetim çalışma grubu, Vadi Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde "yönetim" üst başlığı altında toplanabilecek konularda bilimsel, yarı-bilimsel ve bilimsel olmayan çalışmalar yürütmek üzere kurulmuştur. Vadi Yönetim grubu, Vadi Araştırma ve Uygulama Merkezi başkanımız…

Read more

Muhteşem dergimize abone olun! Sizi güncellemelerden haberdar edeceğiz.
Dergimize abone olun!